Strona główna

Polska Grupa Ekspercka EFPA Euro Test – WO jest wspólną inicjatywą Pracowni Testów Psychologicznych, Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem powołaną w celu zintegrowania środowiska naukowców i praktyków wokół zagadnień związanych ze stosowaniem testów w biznesie.

Uzasadnieniem powstania Polskiej Grupy Eksperckiej Euro Test – WO jest potrzeba wypracowania jednolitych standardów obowiązujących w Polsce i dostosowanych do europejskich regulacji w zakresie:

  • stosowania testów,
  • jakości narzędzi testowych,
  • kompetencji użytkowników testów.

Polska Grupa Ekspercka Euro Test – WO działająca pod patronatem Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych podejmuje działania umożliwiające etyczne i efektywne stosowanie testów w organizacjach.